Acceptatie

Herstel

Waterdoop

Heiligst Geest

Onderwijs

Bestemming

Een echte relatie met God

God houdt van jou! Hij houdt van jou zoals je bent! Hij houdt zoveel van jou dat Hij zijn enig geboren Zoon Jezus Christus heeft gegeven om Zijn relatie met jou te herstellen. Hij wil je de wonderbare doop en vervulling met de heilige Geest schenken. De heilige Geest tilt het christelijke leven op een heel ander niveau, waar God ons echt kan ontmoeten en waar God een geweldige realiteit wordt in ons dagelijks leven. Het grote verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament is niet alleen dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden. Het gaat veel verder. Het verschil is ook dat God niet meer veraf is en enkel spreekt door een geschreven wet.

God is een echte Vader, en wil een liefdevolle Vader voor jou zijn. God wil een werkelijkheid worden in jouw leven, die zo mooi en bijzonder is, dat je als het ware de hemel al op aarde ervaart. Zijn licht kan geweldig sterk schijnen in jou. Zijn liefde kan je hart vervullen en je daden sturen. Zijn goedheid kan je overspoelen en zijn vrede kan je beheersen. Gods heerlijkheid is niet iets wat je pas veel later ervaren, als je dood bent. Nee, God is hier en nu bij ons en wil Hij wil je dopen in zijn heilige Geest. Wil jij een intieme relatie hebben met God? De Bijbel leert ons om door de doop in water en de vervulling door de Heilige Geest een intieme relatie met God te hebben.

LEES VEREDERTHE COMPLETE STORY

Jezus Christus is de Zoon van de Levende God, en de belichaming van vergeving, waarheid en liefde. God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Misschien klinkt het als een cliché, maar Jezus Christus is écht uit liefde voor jou gestorven, en Hij biedt je een werkelijk een nieuwe kans! Of je nou rijk of arm bent, dik of hun, van welke afkomst dan ook. Hij houdt van jou! Of je hem nou gelooft of niet, zijn leiden aan het kruis is uit liefde voor jou!

HERSTEL

Door Jezus Christus

Doop in Water

Geboren uit de Geest

ONDERWIJS

StL Academy

God is een echte Vader, en wil een liefdevolle Vader voor jou zijn. God wil een werkelijkheid worden in jouw leven, die zo mooi en bijzonder is, dat je als het ware de hemel al op aarde ervaart. Zijn licht kan geweldig sterk schijnen in jou. Zijn liefde kan je hart vervullen en je daden sturen. Zijn goedheid kan je overspoelen en zijn vrede kan je beheersen. Gods heerlijkheid is niet iets wat je pas veel later ervaren, als je dood bent. Nee, God is hier en nu bij ons en wil Hij wil je dopen in zijn heilige Geest. Wil jij een intieme relatie hebben met God? Of je nou rijk of arm bent, dik of hun, van welke afkomst dan ook. Hij houdt van jou! Of je hem nou gelooft of niet, zijn leiden aan het kruis is uit liefde voor jou! De Bijbel leert ons om door Jezus aan te nemen in ons leven, de doop in water en de vervulling door de Heilige Geest een intieme relatie met God te hebben.

Een keuze voor God: hoe verder?

Heb je een besluit genomen en wil je graag kiezen voor een leven met God? Dan kun je dat concreet maken door te verklaren dat je laat weten dat je Gods uitnodiging aanneemt. In deze verklaring (gebed) zeg je dat je gelooft dat Jezus de straf voor jouw zonde heeft gedragen. Je verklaart dat je Zijn offer accepteert, dat je Hem wilt gaan volgen en dat je je dus afkeert van je oude levensrichting.

Er zijn geen speciale ‘eisen’ aan zo’n verklaring (gebed). Je kunt je eigen woorden gebruiken of een bestaande verklaring  (gebed) zoals hieronder:

Here Jezus, Ik dank U, dat U in deze wereld bent gekomen en dat U een volmaakt voorbeeld bent geweest voor alle mensen. U hebt door Uw leven heen laten zien hoe God wil dat wij mensen zullen leven. Ik dank U, voor wat U ons hebt geleerd en dat ik daarvan heb gehoord. Hierbij beloof ik voortaan een volgeling van U te zullen zijn. Ik leg mijn leven daarom in Uw handen en vraag U mijn leidsman te zijn. Ik dank U dat U ons hebt uitgelegd, hoe mensen vrede kunnen hebben met de eeuwige God. Ik dank U dat U daarvoor aan het kruis bent gestorven, opdat mensen vergeving kunnen krijgen van hun zonden. Toen U uitriep, “Het is volbracht!”, was dat ook voor mij. Ik belijd U al mijn zonden en vraag U die te vergeven en mij te reinigen van alle ongerechtigheid. Here God, Ook U roep ik aan, in de naam van de Here Jezus Christus, die ik als mijn Redder en Heer heb aangenomen. Wilt U mij nu aannemen als Uw kind. Wilt U mijn Vader zijn en mijn leven verder leiden. Ik beloof U naar de Bijbel te leven. Geef mij daarvoor Uw Heilige Geest, opdat die mij leiden en helpen zal. In de naam van Jezus.

Amen.

Het is overigens wel goed als er iemand bij is, bijvoorbeeld een gespreksleider of een andere christen. Iemand die hoort dat jij ‘ja’ zegt tegen God (net zoiets als een getuige bij een trouwplechtigheid). Daar kun je dan altijd op terugvallen als het later eens moeilijk zou zijn.

Na deze verklaring is de doop een logische vervolgstap. Zo wordt het ook gezien in de Bijbel: mensen bekeren zich en laten zich vervolgens dopen (zie bijvoorbeeld Handelingen 2:37-41). Dit is ook Jezus’ bedoeling (zie Matteüs 28:19).

Nadat je verklaard hebt dat je God’s uitnodiging hebt aangenomen door Jezus Christus, is de doop in water een logische vervolgstap. Zo wordt het ook gezien in de Bijbel: mensen bekeren zich en laten zich vervolgens dopen (zie bijvoorbeeld Handelingen 2:37-41). Dit is ook Jezus’ bedoeling (zie Matteüs 28:19).

De doop door onderdompeling maakt zichtbaar waar de bekering voor staat: het oude leven (zonder God) inruilen voor het nieuwe leven (met God). Klik hier om daar meer over te lezen.

Met deze handeling wordt je ‘begraven’ net als Jezus en sta je net als Hem op uit de dood. Je gaat volledig onder in water. We worden hierdoor ‘bekleed met Christus’ (Galaten 3:27). Het stelt ons in staat om, net als Christus, een leven vrij van zonde te leiden  (Romeinen 6:3-4; 1 Petrus 3:21). Het is erg belangrijk om je te laten dopen als je je bekeerd hebt. Door de bekering ontvang je vergeving. De doop maakt het mogelijk om een heilig en zuiver leven te leiden, vrij van zonde!

 

Er is nog veel meer te zeggen over de doop, maar het voert voor nu te ver om hier diep op in te gaan. Wil je meer weten? Vraag je gespreksleider ernaar of volg een doopstudie.

In de Bijbel lees je dat de Geest van God over de apostelen kwam (Handelingen 2:4 en Handelingen 4:31) En ook over de mensen nadat ze gebed onder handoplegging ontvingen van de apostelen. (Handelingen 8:17 en 1 Timoteüs 4:14) Als je werkelijk verlangt naar de wedergeboorte door- en vervulling met- de Heilige Geest, laat dan alle menselijke bezwaren varen en laat betrouwbare en reine christenen voor je bidden. Nadat we deze stappen hebben doorlopen, is het aan onszelf, om vervuld te blijven met de Geest van God. Dat heeft te maken met onze eigen levensstijl.

Blijf vervuld met de Geest van God! Doe niet zoals zovelen, die de heldere waarheid van de Bijbel vervangen door menselijke tradities en redeneringen. Laat je niet weerhouden van de wonderlijke heerlijkheid die God je wil geven. Lees en volg wat de Bijbel je zegt, bezoek een samenkomst en investeer in een levende relatie met jouw Hemelse Vader!

Als je er eenmaal voor hebt gekozen om een kind van God te worden, is het goed om Hem beter te leren kennen en om te blijven investeren in jouw relatie met Hem. Dat houdt nooit op (net zo min als bij een gewone relatie)

Iets weten of iets leven brengt radicaal verschillende resultaten voort in het leven. Het is wat buitengewoon doelgericht leven onderscheidt van de rest. Succes is het resultaat van geloof effectief in werking zetten! StL Academy biedt cursussen en trainingen die je in staat stellen positieve impact te maken op je eigen leven en dat van anderen!

De Waterdoop

Laat je dopen in water. Met deze handeling wordt je ‘begraven’ net als Jezus en sta je net als Hem op uit de dood. Je gaat volledig onder in water. We worden hierdoor ‘bekleed met Christus’ (Galaten 3:27). Het stelt ons in staat om, net als Christus, een leven vrij van zonde te leiden  (Romeinen 6:3-4; 1 Petrus 3:21). Het is erg belangrijk om je te laten dopen als je je bekeerd hebt. Door de bekering ontvang je vergeving. De doop maakt het mogelijk om een heilig en zuiver leven te leiden, vrij van zonde!

De Heilige Geest

In de Bijbel lees je dat de Geest van God over de apostelen kwam (Handelingen 2:4 en Handelingen 4:31) En ook over de mensen nadat ze gebed onder handoplegging ontvingen van de apostelen. (Handelingen 8:17 en 1 Timoteüs 4:14) Als je werkelijk verlangt naar de doop en vervulling met de heilige Geest, laat dan alle menselijke bezwaren varen en laat betrouwbare en reine christenen voor je bidden. Nadat we deze stappen hebben doorlopen, is het aan onszelf, om vervuld te blijven met de Geest van God. Dat heeft te maken met onze eigen levensstijl.

Join.the.Mission.    

Make an offering!

Amount

Deel jouw verhaal!

Wanneer je in volle overgave van je hart Jezus aanneemt als je redder en de Zoon van God, sta je aan het begin van de meest belangrijkste reis die je ooit zult ondernemen: de reis om Jezus te volgen. We horen graag van je als je deze stap gaat nemen of als je nog meer vragen hebt. Hieronder kan je vragen stellen of jouw ervaring delen waardoor anderen bemoedigd kunnen worden.