Bestuur

Samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Shakila Olsen – Bestuurslid | Voorzitter

Sandra Kalicharan – Bestuurslid | Penningmeester

Natasha Algoe

Orsen Waker


Lees ons uitgebreid beleidsplan 2021-2025

Registraties

Stichting Mens & Samenleving staat ingeschreven bij de Kvk te Amsterdam onder nr. 53766733 RSIN: 851009037


Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Beloningsbeleid

Doel:
Het beloningsbeleid van Mens & Samenleving heeft als uitgangspunt continuïteit en waardering van gekwalificeerde vrijwilligers. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van de statuten en Reglement.

Uitgangspunten:
Mens & Samenleving hanteert voor haar beloningsbeleid de volgende uitgangspunten.

* Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd;
* Transparant;
* Eenvoudig;
* Voldoen aan wet- en regelgeving;
* De stuurgroep geeft te allen tijde passend advies.

Beoordeling:
Een keer per jaar houdt de Raad van Bestuur een functionering- en
beoordelingsgesprek. Afspraken en doelen worden besproken en gesteld.
Deze doelen zijn i.o.m. de medewerkers geformuleerd en te beïnvloeden door de medewerkers.
De doelen van de organisatie worden hier in mee genomen. Deze gesprekken worden bewaard in de notulen.
De criteria welke worden meegewogen in beoordeling zullen bij aanvang van de werkzaamheden in overleg worden besproken.
denk hierbij onder andere aan:
* Vakbekwaamheid /deskundigheid;
* Flexibiliteit (geen 9 -5 mentaliteit);
* Kwaliteit adviezen.

Naast de persoonlijke doelen spelen ook de organisatiedoelstellingen een rol in de beoordeling. Sturing op de kwaliteit van de dienstverlening zijn erg belangrijk voor de organisatie.

Transparantie:
Het beloningsbeleid van Mens & Samenleving is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website.

Evaluatie:
Het beloningsbeleid zal eenmaal per jaar geëvalueerd worden door de Raad van Bestuur.
Tijdens deze evaluatie zal er gekeken worden naar:
* Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
* Zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving welke gevolgen hebben voor het beloningsbeleid?

Beloning bestuur:
De organisatie houdt rekening met de omvang en complexiteit van de stichting (Code Goed Bestuur)

Beloning vrijwilligers:
Om onze vrijwilligers te belonen zal de stichting 1 maal per jaar deze vrijwilligers “in het zonnetje zetten” door bijvoorbeeld een gezamenlijk uitje.

Raad van Bestuur:
Leden van de Raad van Bestuur en Stuurgroepen ontvangen geen beloning. Zij kunnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding.


Ons bezoekadres:
Veldhuizenstraat 65
1106 DG Amsterdam
The Netherlands

Bezoek en contact tijden
Maandag t/m Vrijdag 10:00 tot 15:00
(alleen op afspraak)

Contact nr: 06 1444687

© 2021 Stichting Mens & Samenleving. Alle rechten voorbehouden.