Wij zijn Mens & Samenleving

Samen staan wij voor het verduurzamen van onze samenleving.

Wij geloven dat de kwaliteit van het leven de eerste prioriteit moet hebben in onze samenleving.
Mens & Samenleving gelooft dat ieder mens moet kunnen meedoen in onze samenleving..

Wij geloven dat mensen niet tegen hun wil in geëxploiteerd mogen worden. Nooit.
En we zijn geloven dat ieder mens een kans verdient.

We weten dat sociaal maatschappelijk problemen groter lijken dan dat we aankunnen.
Maar de omstandigheden moeten dede kansen van de mensen niet beperken of dat van de toekomstige generaties.

Wij dromen dat Mens & Samenleving niet meer nodig zal zijn.
Maar zolang er ongelijkheid is, blijft Mens & Samenleving mensen helpen.

We steunen mensen in de moeilijkste uitdagingen van hun leven.
Moedigen ze aan hun plezier, geluk, vrijheid en een stabiel leven terug te vinden.

We zullen de noden nooit helemaal weg kunnen nemen.
Maar we kunnen wel ondersteuning bieden, waar mensen met een nood of afstand van de samenleving op adem kunnen komen.

We geloven dat de kracht van luisteren, troost en samenwerking de kracht is van een samenleving.
We geloven in samen werken en krachten en expertise bundelen. Op alle sociaal maatschappelijke en psychische terreinen.

Maar we geloven niet blindelings.
We testen onze opvattingen en aanpak door-en-door.
Zo bieden we hulp die werkt.

We weten dat we een mens uit hun probleem omstandigheden kunnen halen.
En dat er elke dag kleine stappen nodig zijn om de omstandigheden te transformeren.

Er zijn veel meer mensen die steun nodig hebben, dan Mens & Samenleving alleen kan helpen.
We weten dat we dit niet zonder anderen kunnen.

We willen niets liever dan onze passie, kennis en aanpak delen.
Willen we dit goed doen, dan hebben we elkaar nodig.

Omdat iedereen een eerlijke kans verdient. Altijd.

Wij dromen van een samenleving waarin ieder mens vanuit hun eigen kracht een gebalanceerd bestaan leidt.
Kansen m te ontplooien om keuzes te maken. Vrij om te leven. Vrij om te zijn.

Lees ons uitgebreide beleidsplan 2021-2025
Materiële en immateriële hulp

Door middel van sociaal maatschappelijke ondersteuning, kennisoverdracht en het streven naar bewustwording door voorlichting en trainingen. Mens & Samenleving beoogt directe materiële en immateriële hulp te verlenen aan mensen die deze hulp willen aanvaarden zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere in het kader van haar doelstelling niet relevante grond ook.

Als het maar gebeurt

Wie die specialistische steun geeft? Dat maakt ons niet uit. Áls het maar gebeurt, en goed. Daarom delen wij onze expertise. Op het gebied van psychosociale steun, onderwijs en bescherming. Met partners en overheden. Met iedereen die wil helpen. Het delen van onze expertise in het vergroten van veerkracht van kinderen – zo vergroten wij ons bereik.

Amount

Doneer

Wil jij het werk van Mens & Samenleving steunen? Dat kan door vriend te worden en ons maandelijks te steunen of via een eenmalige gift.
Het werk van Mens & Samenleving is afhankelijk van giften en donateurs, er is geen subsidie vanuit de overheid. Met uw gift steunt u het werk structureel, eenmalig met een jaarlijkse bijdrage en denkt constructief met ons mee.

© 2021 Stichting Mens & Samenleving. Alle rechten voorbehouden.