Wij zijn Mens & Samenleving

MenS is er voor al wie maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunt

Het werk van sociale professionals, hun organisaties en vrijwilligers is complex. De uitdagingen zijn niet min: bijblijven met nieuwe inzichten en werkwijzen, uitwisselen met andere sectoren, overzicht houden van het complexe ‘welzijnslandschap’. En natuurlijk: burgers de ondersteuning bieden die ze verdienen.

Mens & Samenleving heeft als missie om deze sociale professionals, hun organisaties én het beleid te versterken.

 

MenS ondersteunt, inspireert en daagt uit

We staan dicht bij het werkveld. Vanuit onze autonome positie volgen we de dagelijkse praktijk in de verschillende domeinen en sectoren op de voet. We kijken over muurtjes. We onderzoeken en dialogeren.

 • opbouw en borging van kennis en expertise
 • organisatie van contexten en processen die het leren bevorderen
 • praktijk- en methodiekontwikkeling
 • dienstverlening
 • beleidsgerichte acties
 • informatie en sensibilisering

MenS ondersteunt. We stimuleren en ondersteunen organisaties en sectoren om elkaar te versterken, om uit te wisselen en samen te werken.

MenS inspireert. We doen onderzoek, organiseren opleidingen, brengen mensen samen.

MenS daagt uit. Vanuit onze bevindingen uit de praktijk adviseren we overheden en informeren en sensibiliseren we de bredere samenleving.

Waar we het om doen

We dromen van een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving, die voor elke burger de grondrechten garandeert en een goede kwaliteit van leven nastreeft. Daar willen we met onze expertise toe bijdragen.

 

Voor wie we werken

We richten ons in eerste instantie naar mensen die werken in:

 • de Centra Algemeen Welzijnswerk
 • de jeugdhulp
 • Samenlevingsopbouw
 • het straathoekwerk
 • de schuldhulpverlening
 • de hulp voor en ondersteuning van mensen met een handicap.

We slaan ook bruggen naar andere sociale professionals, organisaties en vrijwilligers die maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunen.

 

Hoe het begon

MenS  is begonnen als een particulier initiatief ter ondersteuning en versterking van sociaal maatschappelijke hulporganisaties. MenS is betrokken bij diverse maatschappelijke projecten waaronder 600+ gezinnen voorzien van wekelijkse voedselpakketten, geestelijke en mentale ondersteuning aan ouderen en andere hulpbehoevenden, bestrijding van vereenzaming, jongeren en jong volwassenen ondersteunen om maatschappelijk actief leven te leiden, armoede bestrijding, met onze partners maatschappelijke versterking verlenen aan prostituees en nog vele andere projecten om een kwalitatief inclusieve menswaardig bestaan te ondersteunen aan zij die niet met de snelheid van de huidige maatschappij meekunnen.

Materiële en immateriële hulp

Door middel van sociaal maatschappelijke ondersteuning, kennisoverdracht en het streven naar bewustwording door voorlichting en trainingen. Mens & Samenleving beoogt directe materiële en immateriële hulp te verlenen aan mensen die deze hulp willen aanvaarden zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere in het kader van haar doelstelling niet relevante grond ook.

Als het maar gebeurt

Wie die specialistische steun geeft? Dat maakt ons niet uit. Áls het maar gebeurt, en goed. Daarom delen wij onze expertise. Op het gebied van psychosociale steun, onderwijs en bescherming. Met partners en overheden. Met iedereen die wil helpen. Het delen van onze expertise in het vergroten van veerkracht van kinderen – zo vergroten wij ons bereik.

Amount

Doneer

Wil jij het werk van Mens & Samenleving steunen? Dat kan door vriend te worden en ons maandelijks te steunen of via een eenmalige gift.
Het werk van Mens & Samenleving is afhankelijk van giften en donateurs, er is geen subsidie vanuit de overheid. Met uw gift steunt u het werk structureel, eenmalig met een jaarlijkse bijdrage en denkt constructief met ons mee.

© 2021 Stichting Mens & Samenleving. Alle rechten voorbehouden.