Mens & Samenleving is op een missie om een duurzame en maatschappelijke (sociale) samenleving te bevorderen waarbij de mens en haar plaats in de samenleving centraal staan, door middel van sociaal maatschappelijke ondersteuning, kennisoverdracht en het streven naar bewustwording door voorlichting en trainingen. Mens & Samenleving beoogt directe materiële en immateriële hulp te verlenen aan mensen die deze hulp willen aanvaarden zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere in het kader van haar doelstelling niet relevante grond ook.

Mens en samenleving werkt schouder aan schouder met gespecialiseerde partners met als inzet een duurzame samenleving waarin een ieder kan meedoen. Binnenkort kunt u op deze pagina terecht voor al onze projecten en samenwerkende partners. U hulp is noodzakelijk, want de samenleving dat ben jij!

Amount

Doneer

Wil jij het werk van Mens & Samenleving steunen? Dat kan door vriend te worden en ons maandelijks te steunen of via een eenmalige gift.
Het werk van Mens & Samenleving is afhankelijk van giften en donateurs, er is geen subsidie vanuit de overheid. Met uw gift steunt u het werk structureel, eenmalig met een jaarlijkse bijdrage en denkt constructief met ons mee.

Contact

    © 2021 Stichting Mens & Samenleving. Alle rechten voorbehouden.