Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de StLgroep (‘StL’) bepaalde gegevens, waaronder je persoonsgegevens, verzamelt, gebruikt en openbaar maakt en wat je opties hierbij zijn in verband met de StL-dienst.

Contact met ons opnemen

Als je algemene vragen hebt over je account of over hoe je contact kunt opnemen met de klantenservice voor ondersteuning, ga je naar ons online Helpcentrum op https://help.stlchannel.com. Als je specifieke vragen over deze Privacyverklaring of ons gebruik van je persoonsgegevens, cookies of soortgelijke technologieën hebt, kun je per e-mail contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming of ons Privacy Office via [email protected]

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is StLChannel International B.V. Als je contact met ons opneemt voor hulp, moeten we mogelijk als veiligheidsmaatregel je identiteit controleren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

Verzameling van gegevens

We ontvangen en bewaren gegevens over jou, zoals:

 • Gegevens die je aan ons verstrekt: We verzamelen gegevens die je aan ons verstrekt, waaronder:
  • je naam, e-mailadres, adres of postcode, betaalmiddel(en) en telefoonnummer. In bepaalde landen verzamelen we een door de overheid verstrekt persoonlijk identificatienummer voor bijvoorbeeld facturering en fiscale doeleinden. We verzamelen deze gegevens op diverse manieren, onder meer wanneer je ze invoert tijdens het gebruik van onze dienst, contact hebt met onze klantenservice of deelneemt aan enquêtes of marketingpromoties;
  • gegevens wanneer je ervoor kiest om beoordelingen te geven, je voorkeuren te verstrekken, je accountinstellingen op te geven (met inbegrip van voorkeuren die zijn ingesteld in het gedeelte ‘Account’ van onze website) of ons op een andere manier gegevens te verstrekken via onze dienst of op een andere locatie.
 • Gegevens die we automatisch verzamelen: We verzamelen gegevens over jou en je gebruik van onze dienst en over je interactie met ons en onze advertenties, alsmede gegevens over je computer of andere StL-compatibele apparaten waarop je onze dienst gebruikt (zoals gameconsoles, smart-tv’s, mobiele apparaten, settopboxen en andere apparaten voor streaming media). Deze gegevens omvatten:
  • je gebruik van de StL-dienst, waaronder selectie van titels, series die je hebt gekeken, en zoekopdrachten;
  • je interacties met onze e-mails en tekstberichten en met onze berichten via onze kanalen voor push- en onlineberichten;
  • details over je interactie met onze klantenservice, zoals de datum, het tijdstip en de reden waarom je contact met ons hebt opgenomen, transcripties van de chatsessies en, als je ons belt, je telefoonnummer en opgenomen gesprekken;
  • apparaat-id’s of andere unieke identificaties, waaronder voor apparaten in je wifi-netwerk die compatibel zijn met StL;
  • opnieuw instelbare apparaat-id’s (ook wel advertentie-id’s genoemd), zoals op mobiele apparaten, tablets en apparaten voor streaming media die dergelijke id’s bevatten (zie het gedeelte ‘Cookies en internetadvertenties’ hieronder voor meer informatie);
  • apparaat- en software-eigenschappen (zoals type en configuratie), informatie over de verbinding, statistieken over bekeken pagina’s, doorverwijzende bron (bijvoorbeeld doorverwijzings-URL’s), IP-adres (waarmee we je algemene locatie kunnen bekijken), browsergegevens en standaardgegevens uit het weblogboek;
  • gegevens die worden verzameld via het gebruik van cookies, webbeacons en andere technologieën, met inbegrip van advertentiedata (zoals informatie over de beschikbaarheid en de levering van advertenties, de URL van de website, en de datum en tijd). (Zie het gedeelte ‘Cookies en internetadvertenties’ voor meer informatie.)
 • Gegevens van partners: We verzamelen gegevens van andere bedrijven waarmee je een relatie hebt (‘Partners’). Deze Partners kunnen bestaan uit (afhankelijk van welke diensten je gebruikt): je televisie- of internetprovider, of andere leveranciers van apparaten voor streaming media die onze dienst beschikbaar maken op hun apparaat; mobiele telefoonmaatschappijen of andere bedrijven die hun diensten aan je leveren en de betaling voor de StL-dienst incasseren en met ons verrekenen, of die prepaidacties voor de StL-dienst bieden; en providers van platforms voor spraakondersteuning die interactie met onze dienst mogelijk maken door spraakopdrachten. De gegevens die Partners ons verstrekken, hangen af van de aard van de door de Partner geleverde diensten en kunnen omvatten:
  • zoekopdrachten in verband met StL die je uitvoert op apparaten of platforms voor spraakondersteuning van Partners;
  • gegevens over activering van de dienst, zoals je e-mailadres of andere contactgegevens;
  • IP-adressen, apparaat-id’s of andere unieke id’s, alsmede gerelateerde gegevens over prepaidacties, facturering en de gebruikersinterface, waarmee de verificatie van gebruikers, de registratie bij de StL-dienst, de betalingsverwerking door Partners, en de weergave van StL-content aan jou via delen van de gebruikersinterface van de Partner worden ondersteund.
 • Informatie uit andere bronnen: We verkrijgen ook gegevens uit andere bronnen. We beschermen deze gegevens op de wijze zoals is beschreven in deze Privacyverklaring en houden ons daarbij aan bijkomende beperkingen die door de bron van de gegevens zijn gesteld. Deze bronnen kunnen in de loop der tijd verschillen, maar voorbeelden zijn:
  • dienstverleners die ons helpen een locatie te bepalen op basis van je IP-adres voor diverse toepassingen overeenkomstig deze Privacyverklaring, zoals aanpassing van onze dienst;
  • verleners van betalingsdiensten die ons betalingsgegevens of bijgewerkte betalingsgegevens verstrekken op basis van hun relatie met jou;
  • verleners van online- en offlinegegevens, waarvan we samengevoegde demografische gegevens, gegevens over je interesses en gegevens in verband met onlineadvertenties ontvangen;
  • openbaar beschikbare bronnen, zoals openbaar beschikbare bijdragen op socialmediaplatforms en gegevens uit openbare databases waarin IP-adressen worden gekoppeld aan internetproviders.
Gebruik van gegevens

We gebruiken de gegevens om onze diensten en marketingactiviteiten te leveren, te analyseren, te beheren, te verbeteren en te personaliseren, doorverwijzingen van leden te beheren, je registratie, bestellingen en betalingen te verwerken en met je te communiceren over deze en andere onderwerpen. We gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om:

 • je geografische locatie te bepalen, gelokaliseerde content te bieden, je aangepaste en gepersonaliseerde suggesties te geven voor series en films die je volgens ons interessant zult vinden, je internetprovider te bepalen om je te ondersteunen bij het oplossen van netwerkproblemen (we gebruiken ook samengevoegde gegevens van internetproviders voor operationele en zakelijke doeleinden) en snel en efficiënt te kunnen reageren op vragen en verzoeken;
 • de beschikbaarstelling van de StL-dienst aan leden en de informatieverstrekking aan niet-leden over de beschikbaarheid van de StL-dienst te coördineren op basis van jouw specifieke relatie met de Partner;
 • illegale of vermoedelijk illegale activiteiten, zoals fraude, te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven (bijvoorbeeld door te bepalen of en voor welke aanbiedingen voor registratie bij StL je in aanmerking komt);
 • onze doelgroep te analyseren en inzicht hierin te krijgen, onze dienst te verbeteren (waaronder de ervaring met onze gebruikersinterface) en de selectie en de levering van content en aanbevelingsalgoritmen te optimaliseren;
 • met je te communiceren over onze dienst zodat we je nieuws over StL, details over nieuwe functies en content op StL, en speciale aanbiedingen, promotionele bekendmakingen en consumentenenquêtes kunnen sturen en je te helpen met operationele verzoeken, zoals verzoeken voor het opnieuw instellen van wachtwoorden. Deze berichten kunnen via diverse methoden worden verzonden, zoals e-mail, pushmeldingen, tekstberichten, kanalen voor onlineberichten, en communicatie via afgestemde id’s (zie onderstaande beschrijving). Raadpleeg het gedeelte ‘Je keuzes’ van deze Privacyverklaring als je wilt weten hoe je je communicatievoorkeuren instelt of wijzigt.

Onze juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de in deze Privacyverklaring beschreven persoonsgegevens hangt af van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen en gebruiken. Normaal gesproken verzamelen we je persoonsgegevens als we deze nodig hebben om een overeenkomst met jou na te komen (zoals levering van onze diensten), als we een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking en dit belang niet ondergeschikt is aan jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden op het gebied van de gegevensbescherming (bijvoorbeeld onze activiteiten op het gebied van direct marketing overeenkomstig jouw voorkeuren) of als we over je toestemming beschikken om dit te doen (bijvoorbeeld voor je deelname aan bepaalde activiteiten waarmee we inzichten van klanten verzamelen, zoals enquêtes en focusgroepen). In sommige gevallen zijn we mogelijk ook wettelijk verplicht om je persoonsgegevens te verzamelen of hebben we deze anderszins nodig om de wezenlijke belangen van onszelf of iemand anders te beschermen (bijvoorbeeld om betalingsfraude te voorkomen of je identiteit te bevestigen). Als je vragen hebt over ons gebruik van je persoonsgegevens (met inbegrip van juridische grondslagen en overdrachtsmechanismen die we gebruiken), cookies of soortgelijke technologieën, kun je per e-mail contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming of ons Privacyteam via [email protected] Bezoek ons Helpcentrum op https://help.StL.com voor meer informatie over deze onderwerpen.

Delen van gegevens met derden

We delen je gegevens alleen met derden voor bepaalde doeleinden, zoals hieronder is beschreven:

 • De bedrijvengroep van StL: We delen je gegevens binnen de bedrijvengroep van StL (https://help.StL.com/support/2101) als dit noodzakelijk is om gegevens te verwerken en op te slaan, toegang tot onze diensten te bieden, klanten te ondersteunen, beslissingen te nemen over verbeteringen van diensten, content te ontwikkelen en voor andere doeleinden die zijn beschreven in het gedeelte ‘Gebruik van gegevens’ in deze Privacyverklaring.
 • Dienstverleners: We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of contractanten (‘Dienstverleners’) om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van diensten aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld Dienstverleners om marketing-, advertentie-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, onze dienst te personaliseren en te optimaliseren, creditcardtransacties of andere betaalmiddelen te verwerken, klantenservice te leveren, gegevens te analyseren en te verbeteren (waaronder gegevens over de interactie van gebruikers met onze dienst) en consumentenenquêtes te verwerken. Het is mogelijk dat deze Dienstverleners bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie. We geven deze bedrijven alléén toestemming om je persoonsgegevens te verwerken of openbaar te maken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten (met inbegrip van het onderhoud en de verbetering van hun diensten).
 • Partners: Zoals hierboven is beschreven, heb je mogelijk een relatie met een of meer van onze Partners. In dat geval kunnen we bepaalde gegevens met hen delen om de levering van de StL-dienst aan leden en de informatieverstrekking over de beschikbaarheid van de StL-dienst te coördineren. Afhankelijk van welke Partnerdiensten je gebruikt, kunnen we bijvoorbeeld gegevens delen:
  • om Partners in staat te stellen prepaidacties te organiseren of de betaling voor de StL-dienst te incasseren en met ons te verrekenen;
  • met Partners die een platform voor spraakondersteuning beheren waarmee je onze dienst kunt gebruiken via spraakopdrachten;
  • zodat je suggesties voor content en functies van de StL-dienst kunt ontvangen in de gebruikersinterface van de Partner. Voor leden zijn deze suggesties onderdeel van de StL-dienst en deze kunnen aangepaste en gepersonaliseerde kijkaanbevelingen bevatten.
 • Promotionele aanbiedingen: We kunnen gezamenlijke promoties of programma’s aanbieden waaraan je alleen kunt deelnemen als we je gegevens delen met derden. Bij dergelijke promoties kunnen we je naam en andere gegevens delen zodat de promotie kan worden uitgevoerd. Deze derden zijn verantwoordelijk voor hun eigen privacypraktijken.
 • Bescherming van StL en anderen: StL en haar Dienstverleners kunnen je persoonsgegevens en andere gegevens delen met derden of anderszins gebruiken als wij of zij redelijkerwijs van mening zijn dat het delen met derden nodig is om (a) toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of verzoeken van overheden na te leven, (b) naleving van toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, waaronder onderzoek naar potentiële overtredingen hiervan, (c) illegale of vermeende illegale activiteiten (waaronder betalingsfraude) alsmede technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken of (d) schending van rechten, eigendom of veiligheid van StL, gebruikers of het publiek te voorkomen, zoals wettelijk vereist is of is toegestaan.
 • Fusies en overnames: In verband met reorganisaties, herstructureringen, fusies, verkopen of andere overdrachten van bedrijfsmiddelen dragen we gegevens over, waaronder persoonsgegevens, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te respecteren op een wijze die aansluit bij onze Privacyverklaring.

Wanneer we gegevens delen en daarbij persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte en naar andere regio’s met een uitgebreide wetgeving inzake gegevensbescherming, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven overeenkomstig deze Privacyverklaring en zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Je kunt er ook voor kiezen om je gegevens op de volgende manieren openbaar te maken:

 • bepaalde delen van onze dienst kunnen een functie bevatten waarmee je gegevens kunt delen via e-mail, tekstberichten, social media of andere toepassingen voor delen door gebruik te maken van de toepassingen en apps op je smart apparaat;
 • met plug-ins voor social media en soortgelijke technologieën kun je gegevens delen.

Plug-ins en toepassingen voor social media worden beheerd door de sociale netwerken zelf en vallen onder hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

Toegang tot account en profielen
 • Functie ‘Onthoud mijn gegevens’: Voor eenvoudige toegang tot je account kun je de functie ‘Onthoud mijn gegevens op dit apparaat’ gebruiken wanneer je je aanmeldt bij de website. Deze functie gebruikt technologie waarmee we direct toegang tot accounts kunnen bieden en de StL-dienst kunnen leveren zonder dat je opnieuw je wachtwoord of andere gebruikersgegevens hoeft in te voeren wanneer je via een browser de dienst opnieuw bezoekt.
 • Anderen toegang geven tot je account: Als je je account deelt met anderen of hun op een andere manier toegang verleent tot je account, kunnen zij titels die je hebt gekeken, beoordelingen en accountgegevens bekijken (met inbegrip van je e-mailadres of andere gegevens in het gedeelte Account van onze website). Dit is ook het geval als je onze profielfunctie gebruikt. Mogelijk heb je de optie om je via de mobiele StL-app naadloos aan te melden bij je account. Hiermee kun je je aanmelden bij de StL-app op smart-tv’s, settopboxen en andere apparaten voor streaming media in het wifi-netwerk waarmee je bent verbonden. Als je deze functie gebruikt, blijven die apparaten aangemeld bij je account totdat je je naderhand afmeldt bij deze apparaten.
 • Profielen: Via profielen hebben alle gebruikers hun eigen gepersonaliseerde beleving op StL die is gebaseerd op de series en films die ze leuk vinden en een afzonderlijke kijkgeschiedenis. Houd er rekening mee dat profielen toegankelijk zijn voor iedereen die gebruikmaakt van je StL-account. Iedereen die toegang heeft tot je StL-account, kan dus profielen openen, gebruiken, bewerken of verwijderen. Je kunt dit het beste uitleggen aan anderen met toegang tot je account. Laat het hun duidelijk weten als ze je profiel niet mogen gebruiken of wijzigen. Profielgebruikers kunnen de kans krijgen om een e-mailadres, telefoonnummer of andere gegevens toe te voegen aan het profiel en ontvangen een kennisgeving over de verzameling en het gebruik op het moment dat deze gegevens worden gevraagd. (De Privacykennisgeving voor profielen is van toepassing (https://help.StL.com/support/103458).)
 • De toegang van apparaten tot je StL-account verwijderen: Ga als volgt te werk als je toegang tot je StL-account wilt verwijderen van je apparaten: (a) ga naar het gedeelte ‘Account’ van onze website, kies ‘Afmelden op alle apparaten’ en volg de instructies om je apparaten te deactiveren (opmerking: het kan even duren voordat ze zijn gedeactiveerd) of (b) verwijder de StL-instellingen van je apparaat (stappen verschillen per apparaat en de optie is niet beschikbaar op alle apparaten). Waar mogelijk dienen gebruikers van openbare of gedeelde apparaten zich af te melden na afloop van elk bezoek. Als je een computer of StL-compatibel apparaat verkoopt of retourneert, moet je je eerst afmelden en het apparaat deactiveren. Als je je wachtwoord of apparaat niet beveiligt of als je je niet afmeldt of je apparaat niet deactiveert, hebben latere gebruikers mogelijk toegang tot je account, met inbegrip van je persoonsgegevens.
Je keuzes

E-mail en tekstberichten. Als je bepaalde berichten niet meer van ons wilt ontvangen per e-mail of tekstbericht, kun je naar het gedeelte ‘Account’ van onze website gaan en onder de optie ‘Instellingen voor communicatie’ ongewenste items uitvinken. Je kunt ook in de e-mail op de link Uitschrijven klikken of het tekstbericht beantwoorden met STOP (of anderszins beantwoorden zoals is aangegeven in het bericht). Je kunt je niet uitschrijven voor onze dienstgerelateerde communicaties, zoals berichten over je accounttransacties.

Pushmeldingen. Je kunt ervoor kiezen om mobiele pushmeldingen te ontvangen van StL. Op sommige besturingssystemen van apparaten word je automatisch aangemeld voor meldingen. Als je naderhand besluit dat je deze meldingen niet meer wilt ontvangen, kun je deze uitschakelen in de instellingen van je mobiele apparaat. We bieden pushmeldingen ook in bepaalde webbrowsers. Als je ermee instemt om deze meldingen te ontvangen en naderhand besluit dat je deze meldingen niet meer wilt ontvangen, kun je ze uitschakelen in de instellingen van je browser.

WhatsApp. Als je WhatsApp-berichten hebt ingeschakeld in verband met je StL-account of -profiel en deze niet meer wilt ontvangen, kun je deze blokkeren in de instellingen van de WhatsApp-app.

Interessegebonden advertenties. Interessegebonden advertenties zijn onlineadvertenties die zijn afgestemd op je mogelijke interesses. Deze worden afgeleid van je gebruik van diverse apps en websites op internet. Als je een browser gebruikt, kunnen via cookies en webbeacons gegevens worden verzameld om je mogelijke interesses te bepalen. Als je een mobiel apparaat, een tablet of een apparaat voor streaming media met een opnieuw instelbare apparaat-id gebruikt, kan deze id worden gebruikt om je mogelijke interesses te bepalen. Meer informatie over je keuzes rond interessegebonden advertenties van StL vind je hieronder in het gedeelte ‘Cookies en internetadvertenties’.

Communicatie via afgestemde id’s. Bij sommige websites en apps van derden kunnen we onze leden benaderen met onlineaanbiedingen voor onze titels en diensten door een id met privacybescherming naar de derden te sturen. Een id met privacybescherming betekent dat we de gegevens (zoals een e-mailadres of telefoonnummer) zodanig converteren dat de oorspronkelijke gegevens worden verborgen. De derden vergelijken de id met privacybescherming met id’s in de database. Er is alleen sprake van een match als je dezelfde id hebt gebruikt (zoals een e-mailadres) met StL en de derden. Als er een match is, kan StL al dan niet ervoor kiezen om een bepaald promotiebericht via de website of app van deze derden naar jou te sturen en kan StL de effectiviteit van webadvertenties optimaliseren en beter meten. Je kunt je uitschrijven via het gedeelte ‘Marketingberichten’ in het gedeelte ‘Account’ van onze website.

Je gegevens en rechten

Je kunt een verzoek indienen om toegang tot je persoonlijke gegevens te verkrijgen of onjuiste persoonlijke gegevens die we over jou hebben, te corrigeren of bij te werken.

Je kunt dit het eenvoudigst doen door het gedeelte ‘Account’ van onze website te bezoeken. Hier kun je diverse gegevens over je account inzien en bijwerken, zoals je contactgegevens, je betalingsgegevens voor StL en diverse gerelateerde gegevens over je account (zoals de content die je hebt bekeken en beoordeeld). Je moet aangemeld zijn voor toegang tot het gedeelte ‘Account’. Je kunt ons ook vragen om persoonsgegevens die we over jou hebben, te verwijderen.

Als je een verzoek wilt indienen of een vraag over onze privacypraktijken hebt, kun je contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming of ons Privacy Team via [email protected] We beantwoorden alle verzoeken van personen die hun rechten inzake gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg ook het gedeelte ‘Je keuzes’ van deze Privacyverklaring voor aanvullende keuzes ten aanzien van je gegevens.

Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens, ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, of verzoeken om portabiliteit van je persoonsgegevens. Als we je persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt op de grondslag toestemming, mag je je toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als je je toestemming intrekt, is dit niet van invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die we voorafgaand aan de intrekking hebben uitgevoerd, en op verwerking van je persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Ons hoofdkantoor in de Europese Unie is gevestigd in Nederland. Bezoek ons Helpcentrum op https://help.StL.com voor meer informatie over deze onderwerpen.

We bewaren gegevens zoals vereist of toegestaan volgens wet- en regelgeving, bijvoorbeeld om te voldoen aan je keuzes, voor onze facturerings- en administratiedoeleinden en voor de doeleinden die zijn beschreven in deze Privacyverklaring. We nemen redelijke maatregelen om persoonsgegevens op een veilige manier te vernietigen of anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn.

Beveiliging

We nemen redelijke administratieve, logische, fysieke en bestuursmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang, gebruik en wijzigingen. Deze maatregelen zijn bedoeld om een beschermingsniveau te bieden dat past bij de risico’s rond de verwerking van je persoonsgegevens.

Andere websites, platforms en toepassingen

De StL-dienst kan worden geleverd via andere platforms en/of gebruikmaken van functies (zoals spraakbesturing) van platforms van derden of kan links naar websites bevatten die worden beheerd door derden die een ander beleid voor de verwerking van gegevens hebben dan wij. Je kunt bijvoorbeeld toegang tot de StL-dienst krijgen via platforms zoals spelcomputers, smart-tv’s, mobiele apparaten, settopboxen en een aantal andere apparaten met een internetverbinding. Deze websites en platforms hebben elk hun eigen privacy- of gegevensbeleid, privacyverklaring, kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden. We adviseren je om deze goed door te lezen. Bovendien kun je toepassingen van derden tegenkomen die interageren met de StL-dienst.

Kinderen

Je moet minimaal achttien jaar zijn om je te abonneren op de StL-dienst. In bepaalde rechtsgebieden kan de meerderjarige leeftijd hoger liggen dan achttien jaar. In dat geval moet je deze leeftijd hebben om je te kunnen abonneren. Hoewel personen onder de achttien jaar de dienst mogen gebruiken, mogen ze dit alleen met de betrokkenheid, onder het toezicht en na goedkeuring van een ouder of voogd doen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We werken deze Privacyverklaring regelmatig bij om te kunnen blijven voldoen aan wijzigingen in de juridische, wettelijke en operationele vereisten. We kondigen dergelijke wijzigingen (inclusief de ingangsdatum) aan in overeenstemming met de wet. Als je de StL-dienst blijft gebruiken nadat deze updates van kracht zijn geworden, betekent dit dat je deze wijzigingen erkent en (zoals van toepassing) accepteert. Als je wijzigingen van deze Privacyverklaring niet wilt erkennen of accepteren, kun je het gebruik van de StL-dienst stopzetten. Raadpleeg het gedeelte ‘Laatst bijgewerkt’ hieronder als je wilt weten wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Cookies en internetadvertenties

Wij en onze Dienstverleners gebruiken cookies en andere technologieën (zoals webbeacons) en opnieuw instelbare apparaat-id’s voor diverse doeleinden. We willen je op de hoogte houden van ons gebruik van deze technologieën, dus in dit gedeelte leggen we uit wat voor technologieën we gebruiken, wat deze doen en welke keuzes je hebt ten aanzien van het gebruik hiervan.

Cookies en soortgelijke technologieën, webbeacons en opnieuw instelbare apparaat-id’s

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die meestal worden opgeslagen op je apparaat wanneer je op websites surft en onlinediensten gebruikt. We gebruiken andere technologieën, zoals browseropslag en plug-ins (bijvoorbeeld HTML5, IndexedDB en WebSQ). Net zoals bij cookies kunnen met deze technologieën kleine gegevensfragmenten worden opgeslagen op je apparaat. Webbeacons (ook ‘clear gifs’ of ‘pixel tags’ genoemd) werken vaak in combinatie met cookies. De effectiviteit van dergelijke webbeacons neemt in veel gevallen af als de gerelateerde cookies worden geweigerd.

Als je de StL-app gebruikt op een mobiel apparaat, tablet of apparaat voor streaming media, kunnen we een opnieuw instelbare apparaat-id verzamelen vanaf je apparaat. Opnieuw instelbare apparaat-id’s (ook wel advertentie-id’s genoemd) lijken op cookies en zijn te vinden op veel mobiele apparaten en tablets (zoals de ‘Identifier for Advertisers’ (IDFA) op Apple iOS-apparaten en de ‘Google Advertising ID’ op Android-apparaten) en op bepaalde apparaten voor streaming media. Net als cookies worden opnieuw instelbare apparaat-id’s gebruikt om onlineadvertenties relevanter te maken en ten behoeve van analysen en optimalisatie.

Waarom gebruikt StL deze technologieën?

We gebruiken deze typen technologieën voor diverse redenen, bijvoorbeeld om je eenvoudig toegang te bieden tot onze diensten door je te onthouden wanneer je terugkeert; om het gebruik van onze diensten mogelijk te maken, te analyseren, te begrijpen en te verbeteren; om onze voorwaarden te handhaven en fraude te voorkomen; om prestaties van de website te verbeteren en verkeer en acties van bezoekers op onze website te bewaken; en om onze marketing of reclame te leveren en af te stemmen en om inzicht te krijgen in interacties met onze e-mails, marketing en webadvertenties op websites van derden.

Zie de onderstaande informatie als je wilt weten hoe we cookies en opnieuw instelbare apparaat-id’s gebruiken:

 • Essentiële cookies: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze website of onlinedienst aan te kunnen bieden. Wij en onze Dienstverleners gebruiken bijvoorbeeld deze cookies om onze leden te verifiëren en te identificeren wanneer ze onze websites en apps gebruiken zodat we onze dienst aan hen kunnen leveren. Ze helpen ons ook bij de handhaving van onze Gebruiksvoorwaarden, de voorkoming van fraude en de beveiliging van onze dienst.
 • Cookies voor prestaties en functionaliteit: Deze cookies zijn niet essentieel, maar helpen ons je beleving op de StL-website te personaliseren en te verbeteren. Ze helpen ons bijvoorbeeld om je voorkeuren te onthouden en om te voorkomen dat je eerder verstrekte gegevens opnieuw moet invoeren (bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt). We kunnen deze cookies ook gebruiken om gegevens te verzamelen over het gebruik van de StL-dienst door onze bezoekers (zoals populaire pagina’s, aantallen conversies, kijkpatronen en doorklikgegevens), zodat we onze dienst kunnen verbeteren en personaliseren en marktonderzoek kunnen verrichten. Als dergelijke cookies worden verwijderd, wordt mogelijk de functionaliteit van onze dienst beperkt.
 • Advertentiecookies en opnieuw instelbare apparaat-id’s: Deze cookies en opnieuw instelbare apparaat-id’s gebruiken informatie over je gebruik van deze en andere websites en apps alsmede je reactie op advertenties en e-mails zodat je relevantere advertenties te zien krijgt en ten behoeve van analysen en optimalisatie. Dergelijke advertenties worden ‘interessegebonden advertenties’ genoemd. Veel cookies voor advertenties in verband met onze dienst behoren toe aan onze Dienstverleners.

In verband met ons gebruik van deze technologieën kunnen sommige van de websites en apps waar we adverteren, alsmede bedrijven voor advertentietechnologie die we gebruiken om onze advertenties aan te schaffen, te leveren, te optimaliseren en/of te meten (gezamenlijk ‘Advertentiepartners’) beperkte gegevens van ons ontvangen als onderdeel van onze campagnetargeting, metingen en optimalisatie (bijvoorbeeld stappen die worden voltooid tijdens de registratie en het bezoeken van de website, of gegevens over het openen/installeren van de app).

Dit type gegevens wordt vaak gebruikt om de effectiviteit van advertentiecampagnes te beoordelen en deze te optimaliseren door toe te staan dat Advertentiepartners bekijken wanneer iemand die een advertentie heeft bekeken, zich later heeft geregistreerd voor onze dienst. Ook gebruiken we dit type gegevens vaak om ervoor te zorgen dat we mensen niet in advertenties vragen om zich registreren voor de StL-dienst terwijl ze StL al gebruiken.

StL heeft contractuele en technische maatregelen genomen om te voorkomen dat Advertentiepartners toegang hebben tot gegevens over specifieke titels die je selecteert, URL’s die je bezoekt of series die je hebt gekeken via onze dienst. We delen geen gegevens over titels die je hebt geselecteerd, of series of films die je hebt gekeken via onze dienst.

Hoe kan ik een keuze maken ten aanzien van deze technologieën?

Een keuze maken ten aanzien van cookies

Klik hier als je wilt weten welke cookies worden ingesteld via onze website en welke andere vormen van onlinetracking worden gebruikt (zoals door derden verzamelde gegevens over je historische onlineactiviteiten en activiteiten op websites van derden of op onlinediensten voor interessegebonden onlineadvertenties) en als je wilt kiezen welke cookies je toestaat. Momenteel reageren we niet op DNT-signalen (Do Not Track) van webbrowsers.

Een keuze maken ten aanzien van opnieuw instelbare apparaat-id’s

Als je je wilt uitschrijven voor interessegebonden advertenties van StL in verband met opnieuw instelbare apparaat-id’s op een mobiel apparaat, een tablet of een apparaat voor streaming media, kun je dat doen door de betreffende instelling te configureren op je apparaat (meestal onder ‘privacy’ of ‘advertenties’ in de instellingen van je apparaat). Mogelijk zie je nog altijd StL-advertenties op je apparaat, maar ze worden niet afgestemd op je mogelijke interesses.

Een keuze maken ten aanzien van zelfregulerende programma’s

StL ondersteunt de volgende zelfregulerende programma’s, die aanvullende privacyopties bieden voor interessegebonden advertenties:

 • In de VS: Digital Advertising Alliance (DAA)
 • In Europa: European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
 • In Canada: AdChoices: Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) / Choix de Pub: l’Alliance de la publicité numérique du Canada (DAAC)

Een keuze maken ten aanzien van andere technologieën

Je kunt op een aantal manieren een keuze maken ten aanzien van technologieën die op cookies lijken, zoals browseropslag en plug-ins (bijvoorbeeld HTML5, IndexedDB en WebSQ). Veel populaire webbrowsers bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om de browseropslag te wissen, meestal in het gedeelte met instellingen of voorkeuren. Raadpleeg de Help-functie of het ondersteuningsgedeelte van je browser als je meer hierover wilt weten. Andere technologieën, zoals Silverlight-opslag, kunnen worden gewist vanuit de toepassing.

Ga naar www.StL.com/privacyupdates als je de eerdere versie van dit document wilt weergeven.

Laatst bijgewerkt: 14 februari 2020